Ο Άνθρωπος του Θεού

2021109 λεπτά,

Εξορίστηκε άδικα, καταδικάστηκε χωρίς δίκη, συκοφαντήθηκε χωρίς αιτία. Ο Άνθρωπος του Θεού απεικονίζει τις δοκιμασίες του Αγίου Νεκταρίου της Αίγινας, καθώς υπομένει το άδικο μίσος των εχθρών του ενώ κηρύττει τον Λόγο του Θεού.

Cast & Crew

Top 5 List

Θα πρέπει να συνδεθείτε πρώτα για να συμπληρώσετε τα στοιχεία την φόρμας που απαιτούνται για την ενοικίαση της ταινίας